Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang

Universiti Teknologi MARA Pulau Pinang
Universiti Teknologi MARA (Pulau Pinang), Jalan Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh
Penang