Phone: 6043822888

Universiti Teknologi MARA (Pulau Pinang), Jalan Permatang Pauh
13500 Permatang Pauh Penang

http://penang.uitm.edu.my/