Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Universiti Teknikal Malaysia Melaka
Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya
76100 Durian Tunggal
Malacca