Phone: 6066342000, 6066342040

UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban, Persiaran Seremban Tiga/1
70300 Seremban 3 Negeri Sembilan

http://seremban.uitm.edu.my/