Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Rembau, Lot 472 Mukim Kundor
71150 Daerah Rembau Negeri Sembilan

http://rembau.uitm.edu.my/