Phone: 6099762000, 6099763000

Universiti Teknologi MARA (UiTM) Cawangan Kelantan
18500 Machang Kelantan

webmedia@kelantan.uitm.edu.my

http://kelantan.uitm.edu.my/