Phone: 6079352000

UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA Cawangan Johor Kampus Segamat, Km 12 Jalan Muar
85000 Segamat Johor

http://johor.uitm.edu.my/