Kolej Antarabangsa Teknologi & Profesional, Peti Surat 40, Km 5 Jalan Padang Besar
01000 Kangar Perlis

http://www.katpm.edu.my/

About Kolej Antarabangsa Teknologi & Profesional

Mula dikenali dengan nama Pusat Latihan Teknologi Maklumat KGBSB Sdn. Bhd. (PLTM) beroperasi sejak tahun 1998 dengan kerjasama Universiti Teknologi Malaysia (UTM) (Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat). Dinaiktaraf dengan nama Kolej Teknologi & Profesional Indera Kayangan.

Pada tahun 2009, setelah mendapat kelulusan Kementerian Dalam Negeri untuk mengambil pelajar luar negara, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia menaiktaraf kepada Kolej Antarabangsa Teknologi & Profesional Perlis, Malaysia (International College of Technology & Professional) (KATPM).

Logo Kolej Antarabangsa Teknologi & Profesional

KATPM adalah sebuah institusi pengajian tinggi yang diluluskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia (Ruj: R4P0001) dan Kementerian Sumber Manusia, Malaysia (Ruj: L00357) di bawah kawal selia Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK). KATPM ditubuhkan mengikut Akta IPTS 1996 dan telah beroperasi sejak 1998 di kampus Kangar, Perlis.

Sehingga kini KATPM telah mengeluarkan ribuan graduan dalam pelbagai bidang pengkhususan dan telah ditauliahkan MS ISO 9001:2008 (Ruj: AR3786). KATPM juga diiktiraf oleh United Kingdom Acceditation Service (Ruj: UKAS074).