Phone: 60322814400

Peti Surat 5002
59990 Lembah Pantai Kuala Lumpur

http://ipgkbm.moe.edu.my/