Phone: 60322847525

Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa
59200 Lembah Pantai Kuala Lumpur

ipgkba.info@ipgm.edu.my

http://ipgkba.moe.edu.my/