Phone: 60377273200

No.1, Persiaran Bukit Utama, Bandar Utama
47800 Petaling Jaya Selangor

enquiry@firstcity.edu.my

http://www.firstcity.edu.my/