Phone: 6062329172

Blok A, M1-1-1 Kompleks Yayasan Belia Sedunia Hang Tuah Jaya, Lebuh Ayer Keroh
75450 Ayer Keroh Malacca

enquiries@aeu.edu.my

http://www.aeu.edu.my/