Universiti Pendidikan Sultan Idris

Universiti Pendidikan Sultan Idris
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak