Universiti Teknologi MARA Negeri Sembilan (Seremban)

Universiti Teknologi MARA Negeri Sembilan (Seremban)
UiTM Cawangan Negeri Sembilan Kampus Seremban, Persiaran Seremban Tiga/1
70300 Seremban 3
Negeri Sembilan