Phone: 6042180333

Wawasan Open University, 54, Jalan Sultan Ahmad Shah
10050 Penang Penang

enquiry@wou.edu.my

http://www.wou.edu.my/