Phone: 60389245200

Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor Kampus Dengkil
43800 Dengkil Selangor

http://asasi.uitm.edu.my/