Phone: 6053742000

Universiti Teknologi MARA Cawangan Perak, Bandar Seri Iskandar
32610 Seri Iskandar Perak

http://perak.uitm.edu.my/