Phone: 6065552000

Universiti Teknikal Malaysia Melaka, Hang Tuah Jaya
76100 Durian Tunggal Malacca

webmaster@utem.edu.my

http://www.utem.edu.my/