Phone: 6067988000

Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai
71800 Nilai Negeri Sembilan

helpdesk@usim.edu.my

http://www.usim.edu.my/