Phone: 6068502338

No 1, Persiaran Universiti, Putra Nilai
71800 Nilai Negeri Sembilan

enquiry@nilai.edu.my

http://www.nilai.edu.my/