Phone: 6074323275

Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Hussein Onn, KM 7.75 Jalan Kluang
83009 Batu Pahat Johor

http://ipgktho.moe.edu.my/