Phone: 6082673800

Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak, Jln. Dato’ Mohd Musa
94300 Kota Samarahan Sarawak

webmaster@ipgmktar.edu.my

http://ipgktar.moe.edu.my