Phone: 60391318160

Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, Jalan Yaacob Latif
56000 Bandar Tun Abdul Razak Kuala Lumpur

info@ipgkik.edu.my

http://ipgkik.moe.edu.my/