Phone: 1300300238, 60327850000

Dataran Kewangan Darul Takaful, No 4, Jalan Sultan Sulaiman
50000 Kuala Lumpur Kuala Lumpur

enquiries@aeu.edu.my

http://www.aeu.edu.my/